Hafnovs Ejendomsservice • Æbeløgade 13, 2100 København Ø • johnny@hafnov.dk

Skadeservice og døgnvagt på ejendomme

Hos Hafnovs Ejendomsservice tilbyder vi akut skadeservice for ejendomsselskaber, boligforeninger og erhvervsejendomme i blandt andet København, Ishøj og Holte. 

Akut skadeservice er målrettet skader, driftsstop og potentielle farer, som skal udbedres omgående. Derfor har vi naturligvis døgnvagt.

Individuelle aftaler om akut skadeservice

Vi kan blandt andet udføre akut skadeservice, hvis skaden ikke kan afvente udbedring. Det kan være, hvis skaden vil blive forværret hvis den ikke udbedres, hvis skaden er til fare for beboernes, naboernes eller andre menneskers sikkerhed, eller hvis skaden er til uhensigtsmæssig gene for beboerne.

Vi har over 25 års erfaring med forskellige former for skadeservice på ejendomme, og det kan være som led i en fast aftale, men det kan også ske i forbindelse med ferieafløsning. 

Servicen og servicens omfang kan løbende justeres, så den altid er i overensstemmelse med jeres behov.

Eksempler på akutte skader kan være:

  • Farlige istapper
  • Væltede stilladser
  • Et sprunget vandrør
  • Vand, der siver ned gennem loftet
  • Stormskader på tag, facade eller vinduer
  • Stormskader, der er til fare for forbipasserende
  • Manglende varmeforsyning i kolde perioder
  • Manglende vand i haner og toiletter
  • Personer i en fastsiddende elevator
  • Strømsvigt i ejendommen

Ring til os for at høre mere om faste aftaler

Kontakt os, hvis du ønsker at høre mere om døgnvagt og akut skadeservice. 

Ring gerne på telefon 20 27 83 28 for at aftale en besigtigelse på ejendommen, hvor vi drøfter jeres behov. Du kan også skrive til e-mail johnny@hafnov.dk.

Du bør altid ringe, hvis du har akut brug for hjælp.

Døgn vagt​

Johnny​

Ring i tilfælde af

Akut skade

Leje problemer

​Andet haste arbejde

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Hafnovs Ejendomsservice​

Ring på: ​ 40 38 80 19

Send en mail

Følg os på Facebook

Se vores video